MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Foppenplas, Vlieten en Maaslandse Bos

De Foppenplas is het deel van de Foppenpolder dat in 1989 onderwater is gezet voor de waterrecreatie, dit als onderdeel van de Reconstructie van het Midden-Delfland gebied. De plas ligt aan drie belangrijke Vlieten die gegraven zijn voor de afvoer van overtollig water naar de Maas/Nieuwe Waterweg. Dit zijn de Noordvliet, Middelvliet en Boonervliet. Langs de Boonervliet (de meest zuidelijke vliet) ligt de Bommeer. Langs de Noordvliet ligt een fietspad (van Vlaardingervaart tot aan Maasland). Het Maaslandse bos is een nieuw recreatiegebied aan de rand van het dorp Maasland.

In het noordwesten van de Foppenplas is een jachthaven aangelegd en bevindt zich ook het Eetcafé 't Jachthuis. 's Zomers zorgt de veerpont De Kwakel voor het overvaren vanaf Duifpolder en Broekpolder naar deze uitspanning. Buiten deze periode liggen er aan de Noordvliet roeibootjes klaar om zelf over te varen. De Foppenplas, de Noordvliet, Boonervliet en de Vlaardingervaart vormen tezamen een bescheiden watersportgebied.

Langs de kades, op de Vlietlanden en in de natuurgebiedjes langs de Foppenplas komt een interessante natuur voor, met name in de lente. Een groot aantal weidevogels is hier 's zomers te vinden. 's Winters gebruiken overwinterende ganzen het gebied. De rest van de Foppenpolder (zuidwestelijk van de plas) is een weiland voor melkvee.

Foppenplas kaart Google maps

Meer informatie

Foppenplas, Vlieten en Maaslandse bos
Een historische zeilende Westlander op de Foppenplas.

Foppenplas, Vlieten en Maaslandse bos
Veel motorjachten en zeilboten gebruiken de Foppenplas in de zomer.

Foppenplas, Vlieten en Maaslandse bos
De Boonervlietkade in de lente.

Foppenplas, Vlieten en Maaslandse bos
De Foppenplas gezien vanaf de fietsbrug over de Boonervliet.

Foppenplas, Vlieten en Maaslandse bos
Ook de jeugd leert zeilen op de Foppenplas.

Foppenplas, Vlieten en Maaslandse bos
Fietspad langs de Middelvliet door de Foppenpolder.

Foppenplas, Vlieten en Maaslandse bos
Bij Maasland splitst het oude jaagpad zich af van het fietspad, dat onderaan de dijk verder gaat; in 2011 werden nieuwe aanlegsteigers gebouwd voor passanten.

Foppenplas, Vlieten en Maaslandse bos
Fietspad en trekpad (nu wandelpad) langs de Noordvliet.

Foppenplas, Vlieten en Maaslandse bos
Fietspad langs de Noordvliet met op de achtergrond de Commandeurspolder.

Foppenplas, Vlieten en Maaslandse bos
Windstilte op de Middelvliet; 't Jachthuis op de achtergrond.

Foppenplas, Vlieten en Maaslandse bos
Noordvliet richting Vlaardingervaart.

Foppenplas, Vlieten en Maaslandse bos
Typische brug met lage leuning geschikt voor de trekschuit.

Foppenplas, Vlieten en Maaslandse bos
Veerpont De Kwakel aan de Noordvliet.

Foppenplas, Vlieten en Maaslandse bos
Het trekpad langs de Duifpolder ligt verborgen onder de grasstrook rechts van het fietspad.

Foppenplas, Vlieten en Maaslandse bos
De Noordvliet is een dankbare visstek.

Foppenplas, Vlieten en Maaslandse bos
Ganzen op de Foppenplas.

Foppenplas, Vlieten en Maaslandse bos
Kuifeenden op de Noordvliet.

13 juli 2020