MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

45 kilometer ruiterpaden in Midden-Delfland

12 september 2018. Met de opening van de onlangs aangelegde 19 kilometer ruiterpaden en -sporen is het totaal gekomen op 45 kilometer. De paden zijn aangelegd in opdracht van het Recreatieschap Midden-Delfland en worden beheerd door Staatsbosbeheer. De nieuwe routes werden bekostigd vanuit het IODS, de compensatieregeling voor de aanleg van de A4. Inmiddels staan er op diverse plaatsen borden met het overzicht van de paden, zoals onderstaande bij het Kraaiennest.

Ruiterpaden kaart 2018


Paardensport Midden-Delfland stevig in de lift

13 juli 2018. In de gemeenten Westland en Midden-Delfland is een nieuw recreatief netwerk in ontwikkeling met ruiterpaden. In maart 2018 werd het eerste ruiterpad in de gemeente Westland geopend. De initiatieven van de in november 2017 opgerichte Stichting Men -en Ruiterpaden Midden-Delfland hebben er toe bijgedragen dat er in Midden-Delfland 18 kilometer nieuwe ruiterpaden worden aangelegd. Deze liggen onder andere in de recreatiegebieden Het Kraaiennest en het Ackerdijksebos, en langs de snelweg A4 in de Kerkpolder. Gemeenten en provincie (IODS) zorgden voor de financiering. Ook in de Zwethzone zijn nieuwe ruiterpaden aangelegd.

Broekpolder ruiters
Paardensport in de Broekpolder bij Vlaardingen.

Paardensport in Midden-Delfland - Ruiterpaden
Nieuwe ruiterpaden in het Kraaiennest; paden lopen hier vandaan langs de Scheeweg en de Dorppolderweg.

Openbare weg veilig?

Tweederde van de ruiters en menners zegt zich onveilig te voelen op de openbare weg (de Hoefslag). En aangezien ruiters officieel niet op het fietspad of wandelpad mogen rijden is het een goede zaak dat er voor deze groeiende groep 'bestuurders' (zo genoemd in de wet) passende voorzieningen worden getroffen. In de sloot belanden met een schrikachtig paard is wel het laatste wat men wil; toch gebeurt dit af en toe.

Paard te water
Met grote moeite kon dit paard weer uit het water komen.

Fietspad als ruiterpad?
Een vierspan en ruiters op het fietspad naast Tanthof.

Nieuwe paden langs bestaande

De meeste nieuwe ruiterpaden zijn aangelegd naast reeds bestaande wegen en fietspaden; af en toe moet men bij een hindernis, een paal, hek of brug, even de weg of fietspad op, of oversteken. Ook de bestaande, soms heel drassige, ruiterpaden rondom de wijk Tanthof in Delft worden aangepakt. Het laatste nieuws over de ruiterpaden in Midden-Delfland is te vinden op de Facebook pagina van de stichting men & ruiterpaden midden delfland.

Paardensport in Midden-Delfland - Ruiterpaden
Nieuw ruiterpad in het Ackerdijksebos, tussen de Landart Delft kunstwerken door.

Wellicht komt er binnenkort een handige kaart, folder of app beschikbaar waarop het ruiterpaden netwerk wordt weergegeven.

Paardensport in Midden-Delfland - Ruiterpaden
Het aantal paarden in Midden-Delfland lijkt toe te nemen; hier in de Dorppolder.

Tenslotte, op 4 juli 2018 meldde de Provincie Zuid-Holland nog eens 3 miljoen euro te gaan investeren in ruiterpaden, waarbij ook gekeken wordt naar een goede spreiding in de provincie. Later dit jaar wellicht meer hierover.

Wat vooraf ging

Het landschap van het Midden-Delfland is vooral bekend om het cultuurhistorische veenweidelandschap met de 'koe in de wei'. De uitbreiding van het aantal paardenbakken werd lange tijd met argusogen bekeken. Vanaf 2006 maakte het Paardenbakkenbeleid van de gemeente Midden-Delfland het mogelijk onoverdekte buitenbakken aan te leggen bij (voormalige) agrarische bedrijven. Bij burgerwoningen was dit niet toegestaan. In 2010 werd de Paardennota Midden-Delfland, beleid voor paard en landschap, opgesteld met een visie die in hoofdlijnen richting geeft aan de toekomstige ontwikkeling van paardenactiviteiten in Midden-Delfland. Ook worden er in de nota handvatten gegeven hoe de paardenactiviteiten goed samen kunnen gaan met natuur- en landschapswaarden.

Paardensport in Midden-Delfland - Ruiterpaden
In de Broekpolder en Noord-Kethel Polder zijn paarden paden aangelegd.

Paardensport in Midden-Delfland - Ruiterpaden

In oktober 2015 werden tijdens de '24 uur van Midden-Delfland' plannen gemaakt voor de verdere ontwikkeling van het gebied. Eén van de plannen was het opzetten van een Internationaal Hippisch Kenniscentrum. In augustus 2017 startte Lentiz Onderwijsgroep samen met regionale hippische bedrijven en gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag een internationale mbo-4 opleiding Paardensport in Maasland. Praktijkles wordt hiervoor gegeven bij excellente hippische bedrijven in de regio, zoals Manege Chardon in Den Hoorn.

Paardensport in Midden-Delfland - Ruiterpaden
Training faciliteiten van manege Chardon in Den Hoorn.

Midden-Delfland centrum van de paardensport

In april 2018 meldde Omroep West dat de gemeente Midden-Delfland het centrum wil worden van de paardensport, het liefst met internationale uitstraling. Bouwbedrijf Van Mierlo heeft samen met de Lentiz Onderwijsgroep plannen gemaakt voor een hippisch kennis- en innovatiecentrum dat in de Commandeurspolder Maasland moet gaan verrijzen. Wethouder Van Oord is enthousiast.

Paardensport in Midden-Delfland - Ruiterpaden
Als fietsers en ruiters elkaar wat ruimte laten komt het vast wel goed.

Paardensport in Midden-Delfland - Ruiterpaden

Paardensport in Midden-Delfland
Menwedstrijden tijdens de eerste Boeren en Paardendag in Schipluiden.

Paardensport in Midden-Delfland
Als er voldoende dik ijs is kan men genieten van ringsteken van paard en arreslee.

26 januari 2021