MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Kraaiennest

Het Kraaiennest is een klein natuur- en recreatiegebied vlakbij De Lier en bestaat uit twee plassen met strandjes, lig- en speelweiden. De zuidplas is ingericht als vogelplas voor de weidevogels die in het voorjaar terugkomen van hun winterverblijven in het zuiden. Deze plas kan eventueel gebruikt worden als tijdelijke nood-waterberging.

De plassen worden veelvuldig gebruikt door watervogels (eenden, smienten, ganzen) en weidevogels (grutto's, tureluurs, kieviten, scholeksters). Het recreatiegebied wordt veel gebruikt om honden uit te laten. Bij zomers weer worden de strandjes gebruikt om te zonnen en te spelen. Er zijn geen voorzieningen om watersport te bedrijven.

De zuidplas / vogelplas kan rondom gelopen worden, behalve in het broedseizoen. Door het gebied lopen enkele fietspaden die Westland en Midden-Delfland verbinden. Ook zijn er verschillende ruiterpaarden aanwezig.

Kraaiennest

Kraaiennest
De laanbomen (nou ja, boompjes) worden geplant; 9 maart 2021

Kraaiennest
Er worden weer meerdere rijen bomen geplant; ze worden vanzelf groot...

Kraaiennest
In september 2020 is de 'Groene kathedraal' van populieren gekapt; eerder al, in 2018, waren de populieren rond de parkeerplaats gekapt. Herplant van verschillende boomsoorten zal spoedig volgen.

Kraaiennest
Wat overbleef van de 'kathedraal'.

Kraaiennest
De karakteristieke bomenrijen van populieren van het Kraaiennest zijn in 2018 en 2020 gekapt. Herbeplanting met andere boomsoorten volgt.

Kraaiennest
Kleurrijke lentebegroeïng in de lente.

Kraaiennest
Het fietspad tussen de twee plassen en bomenrijen.

Kraaiennest
De zonneweide met links de plas van de waterberging.

Kraaiennest
De oude boerderij, naamgever van het recreatiegebied.

Kraaiennest
In de winter gebruiken talloze vogels als smienten de plassen van het Kraaiennest.

Kraaiennest
Scholeksters en grutto's op het strand van de plas.

Kraaiennest
De stilte van de bevroren vlakte.

Kraaiennest
In de lente komen de weidevogels af op het plas-dras weiland naast het Kraaiennest.

Kraaiennest
Wandelen langs het agrarisch gebied van Midden-Delfland.

10 maart 2021