MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

De Holierhoek en de Woudhoek

De Holierhoek en Woudhoek zijn recent nieuw ingerichte recreatiegebieden in het zuidelijk deel van Midden-Delfland (ook wel Zuidrand genoemd). Karakteristiek voor deze gebieden zijn de weilanden, polders en sloten. Ook (nieuwe) verharde voetpaden en fietspaden geven een sterk verbeterde toegang tot het gebied.

Het recreatiegebied wordt omsloten door de Vlaardingervaart (west), het water de Zweth (noord), de Harreweg en de stedelijke bebouwing van Schiedam en Vlaardingen. Een groot deel is heringericht voor de recreatie (wandelen, fietsen, paardrijden). Ook is in het gebied nog een melkveebedrijf aanwezig en een schaapskudde als natuurlijke maaimachine. De Woudweg, misschien welke de meest karakteristieke weg van Midden-Delfland, slingert zich door het gebied. Een groot aantal van de oorspronkelijke sloten uit de periode van de verkaveling zijn behouden. Wel zijn enkele vijvers aangelegd. In de fiets- en wandelpaden zijn bruggen aangelegd. Aan de stadsrand van Vlaardingen zijn forse bomengroepen aanwezig waar tussendoor nog net het open veenweidelandschap van Midden-Delfland zichtbaar is.

De Holierhoek en de Woudhoek

De Holierhoek en de Woudhoek
Langs de Vlaardingervaart staat de boerderij van Zonneveld.

De Holierhoek en de Woudhoek
Diverse fietspaden lopen door het gebied over moderne boogbruggen.

De Holierhoek en de Woudhoek
Fietsers hebben vrij spel; auto's ontmoeten een verkeerremmende poller op de Holyweg.

De Holierhoek en de Woudhoek
De Oltshoornplas langs de Holyweg, vernoemd naar de laatste gebruiker Aad Olsthoorn van het weiland; de officiële naam is nu Zouteveenseplas.

De Holierhoek en de Woudhoek
Mooie vergezichten door de Holierhoekse polder.

De Holierhoek en de Woudhoek
Een nieuwe plas, woning met oude knotwilgen langs het slingerende fietspad.

De Holierhoek en de Woudhoek
Koeien worden ingezet voor het onderhoud van de graslanden.

De Holierhoek en de Woudhoek
De mooie Woudweg met diverse karakteristieke elementen zoals bruggetjes.

De Holierhoek en de Woudhoek
Ook de schaapskudde van Vockestaert onderhoudt het recreatiegebied.

De Holierhoek en de Woudhoek
Diverse onverharde wandelpaden slingeren door het gebied.

De Holierhoek en de Woudhoek
Aan de Schiedamse kant van de Holierhoekse polder is een nieuw recreatiegebied kortgeleden klaar.

De Holierhoek en de Woudhoek
De wandelpaden zijn ook populair bij hondenbezitters.

18 juni 2020