MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Het Abtswoudsepark

Het Abtswoudsepark is een open en groen gebied, centraal gelegen in de wijk Tanthof en grenzend aan de weg Abtswoude (vroeger Abtswoudseweg). Deze eeuwenoude oude ontginningsweg in de Lage Abtswoudse Polder verbindt Delft met Kethel. Tot de jaren zestig van de vorige eeuw lagen in deze Schipluidense polder veel boerderijen en weilanden. Na annexatie van Delft op 1 februari 1960 moesten de meeste boerderijen verdwijnen voor de bouw van de woonwijken Poptahof, Voorhof, Buitenhof en Tanthof. Alleen in Tanthof konden enkele boerderijen behouden blijven voor particuliere bewoning. Alleen de boerderij van de familie van Winden, Abtswoude 34, is nog een melkveebedrijf.


Het melkveebedrijf van de familie van Winden met zuivelwinkel aan huis.

Rondom het Abtswoudsepark staan nog diverse boerderijen uit verschillende bouwperioden. Een aantal boerderijen stonden verder van de Abtswoudseweg af, die met lange oprijlanen werd verbonden, zoals bij Abtswoude nummers 36 (een onverhard pad) en 38 (het Vietnampad). Latere boerderijen werden vooral langs de weg gebouwd, zoals Abtswoude 42, 13, 17 (Landlust) en 19 (Veelust).

Het Abtswoudsepark bestaat uit twee delen, een sportief deel met diverse sportfaciliteiten en een parkachtig deel, waardoorheen een meanderende sloot loopt. De oude structuren, paden en sloten zijn voor een deel nog behouden. Enkele nieuwe paden lopen dwars op deze structuren en enkele fraaie bruggen overbruggen de sloten.

Meer informatie


De keerlus van de HTM tram lijn 1.


Veel ruimte voor diverse balsporten.


Moderne bruggen liggen over de diverse sloten.


Een meanderende sloot met natuurlijke oevers loopt door het park.


De oude sloot langs het Vietnampad met karakteristieke knotwilgen.


De oude oprijlaan naar Abtswoude 36; hier boerde de familie Van Winden.


De vroegere boerenwoning van Abtswoude 36 gaat schuil achter veel groen.


Ook op de plaats van het apartementencomplex Het Slot stond vroeger een boerderij.


Boer Van Winden melkt 's zomers zijn koeien in de wei met zijn mobiele melkinstallatie.

18 november 2019