MIDDEN - DELFLAND

Het Abtswoudse Bos

Het Abtswoudse Bos is een zeer afwisselend gebied met grote oppervlaktes bos, moeras- en ruigte gebied en speel- en ligweiden gelegen aan water. Er liggen veel wandel- en fietspaden doorheen. Landschappelijke ruggengraat van het gebied is de meanderende kreek met grote ecologische waarde. Centraal in het bos ligt het Landart project 'Moeder Aarde', een heuvelpartij in de vorm van een vrouwenlichaam. Het hoogste punt (ca 5 meter) geeft een schitterend uitzicht over het hele bos, de polder en de nabij gelegen steden.

Abtswoudse Bos kaart

Het gebied wordt in noord-zuid richting doorsneden door de weg Abtswoude (Delft-Kethel) en de spoorlijn Delft-Schiedam. Langs de Schieweg en het water de Schie in het oosten liggen een aantal monumentale boerderijgebouwen en de camping de Delflandhoeve. Ten zuiden van het abtswoudse Bos liggen de veenweiden en karakteristieke Midden-Delflandse melkveebedrijven.

Meer informatie

Recreatieve strook tussen de Delftse wijk Tanthof en de weilanden van de Lage Abtswoudsepolder.
Recreatieve strook tussen de Delftse wijk Tanthof en de weilanden van de Lage Abtswoudsepolder.

De weg Abtswoude (Delft-Kethel); links het Abtswoudse Bos en rechts boerenland
De weg Abtswoude (Delft-Kethel); links het Abtswoudse Bos en rechts boerenland

Doorkijkje vanaf de we Abtswoude door het Abtswoudse Bos
Doorkijkje vanaf de we Abtswoude door het Abtswoudse Bos

Informatiebord met uitleg over Moeder Aarde, een Landart project
Informatiebord met uitleg over Moeder Aarde, een Landart project

Een van de vijvers bij Moeder Aarde
Een van de vijvers bij Moeder Aarde

Fietstunnel onder de spoordijk
Fietstunnel onder de spoordijk

Camping Delflandhoeve aan de Schieweg.
Camping Delflandhoeve aan de Schieweg

Camping Delflandhoeve met veel water en ruigtes in de directe omgeving
Camping Delflandhoeve met veel water en ruigtes in de directe omgeving

Het Vlakoverpad eindigt aan de Schieweg
Het Vlakoverpad eindigt aan de Schieweg

De laatste scheepswerf van Delft van Bocxe
De laatste scheepswerf van Delft van Bocxe

15 augustus 2017